П`ятниця
16.04.2021
20:37
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
І семестр »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

7 клас                          І семестр                                  хімія

№ з/п

Дата

Тема уроку

Практичні роботи

1.

 

Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Інструктаж з БЖД.

 

2.

 

 Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії та лабораторним посудом

 

3.

 

 

Практична робота 1. Правила ТБ під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Будова полум’я.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

4.

 

Речовини. Чисті речовини й суміші

 

5.

 

Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи.

 

6.

 

Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва

 

7.

 

Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.

 

8.

 

Розмаїтість (багатоманітність) речовин. Прості та складні речовини.Л.Д.1 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

 

9.

 

Метали й неметали. Дем. . Зразки металів і неметалів

 

10.

 

Хімічні формули речовин Валентність хімічних елементів

 

11.

 

Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів.

 

12.

 

Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

 

13.

 

Контрольна робота

 

14.

 

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

 

15.

 

Масова частка елемента в речовині

 

16.

 

Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елементів, що входять до складу речовини.

 

ІІ семестр

17.

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують Дем. Хімічні реакції, що супроводжуються: виділенням газу, випадінням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом 

 

18.

 

 

Практична робота Дослідження фізичних і хімічних явищ

19.

 

Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії. Л.Д.2 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

 

20.

 

Закон як форма наукових знань.

Закон збереження маси речовин.

Д. Дослід, що ілюструє ЗЗМР

 

21.

 

Хімічні рівняння Л.Д.3 Проведення хімічних реакцій

 

22.

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

 

23.

 

Контрольна робота

Тема 2. Прості речовини:метали та неметали

24.

 

Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули.

 

25.

 

Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню  в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори. Д. Одержання кисню з калій перманганату, гідроген пероксиду. Збирання кисню шляхом витіснення води. Виявлення кисню

 

26.

 

Хімічні властивості кисню (Вз. з вуглецем, сіркою, фосфором). Реакція сполучення. Поняття про оксиди. Д. Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у повітрі та кисні

 

27.

 

 

Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей

28.

 

Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

 

29.

 

Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль.

 

30.

 

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: вз. з киснем, сіркою.

Л.Д.4. Вивчення фізичних властивостей заліза.

Д. Взаємодія заліза із сіркою. Спалювання заліза в кисні.

 

31.

 

Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

 

32.

 

Прості речовини. Кисень. Залізо.

 

33.

 

Контрольна робота

 

34.

 

Підсумковий урок

 

 

8 клас                  І семестр              хімія

№ з/п

Дата

Тема  уроку

Експеримент

1.

 

Основні поняття хімії. Інструктаж з ТБ

 

2.

 

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами

 

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

3.

 

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро

 

4.

 

Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

 

5.

 

Молярна маса

 

6.

 

Обчислення за хімічними формулами молярної маси, маси й кількості речовини

 

7.

 

Молярний об’єм газів. Обчислення об’єму газу за нормальних умов

 

8.

 

Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів

 

9.

 

Розрахунки за хімічними формулами

 

10.

 

Узагальнення знань з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

 

 

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

11.

 

Поняття про основні класи неорганічних сполук

 

12.

 

Оксиди, їх склад, назви, класифікація.

Дем.1 Зразки оксидів

13.

 

Кислоти, їх склад, назви, класифікація

Дем.3 Зразки кислот

14.

 

Солі (середні), їх склад, назви

Дем.9 Зразки солей

15.

 

Основи, їх склад і назви. Класифікація основ

Дем.6 Зразки основ

16.

 

Фізичні та хімічні властивості оксидів: вз. з водою, лугами, кислотами, іншими оксидами. Оксиди в природі. Використання оксидів

Дем.2 Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою

17.

 

Фізичні й хімічні властивості кислот(дія на індикатори, вз. з металами, основними оксидами та основами, солями). Поняття про ряд активності кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Дем.4 Хімічні властивості кислот

Л.Р.1 Дія кислот на Інд.

18.

 

Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.

Л.Р.2 Добування хлоридної кислоти і досліди з нею

19.

 

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

 

 

20.

 

 Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій

 

21.

 

Узагальнення знань з теми: «Оксиди. Кислоти»( контр. робота)

 

22.

 

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості  лугів(дія на Інд., вз. з кислотами, кислотними оксидами, солями).

Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Дем.7 Хімічні властивості основ. Л.Р.3 Дія розчинів лугів на Інд.

23.

 

Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі  нагрівання.

Л.Р.4,5,6 Вз. розчинів лугів із кислотами. Вз. нерозчинних основ з кислотами. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.

24.

 

Поняття про амфотерні основи.

Дем. 8 Доведення амфотерності цинк гідроксиду

25.

 

Техніка безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.

 

26.

 

Фізичні й хімічні властивості середніх солей ( вз. з металами, кислотами, лугами, іншими солями).

Дем.9,10 Зразки солей. Хімічні властивості солей

27.

 

Поширення солей у  природі та їх практичне значення

Л.Р. 7,8,9 Вз. солей із Ме, лугами в розчині; реакція обміну між солями у розчині

28.

 

 «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»

Практична робота №1

29.

 

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

 

30.

 

Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

 

31.

 

Розрахунки за хімічними рівняннями

 

32.

 

Узагальнення знань з теми: «Основи. Солі» ( контр. робота)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас                      І семестр                                     хімія

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Використання ІКТ

Примітки

1.

 

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Інструктаж з ТБ

 

2.

 

Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

Тема 1. Розчини

3.

 

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

 

4.

 

Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок.

 

5.

 

Розчинність, її залежність від різних факторів.

Насичені й ненасичені розчини.

 

6.

 

Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати.

Дем.1. Теплові явища під час розчинення.

Дем.2 Зразки кристалогідратів

 

7.

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів.

 

8.

 

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині.

 

9.

 

Приготування розчинів.

 

10.

 

 

Практична робота №1 «Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини».

11.

 

Електролітична дисоціація.

Електроліти й неелектроліти

Дем.3

Дослідження речовин та їх розчинів на електропровідність

 

12.

 

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Л.Д.1. Визначення йонів Н+ і ОН- у розчинах

13.

 

Ступінь дисоціації.

 Сильні та слабкі електроліти.

 

14.

 

Реакції обміну  між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Дем.4 Реакція обміну в розчинах електролітів

 

15.

 

Йонні рівняння.

Складання йонних рівнянь

 

. Л.Д.2,3,4 Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води,

 виділенням газу, випаданням осаду

16.

 

 

Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

17.

 

Йонні рівняння.

 

18.

 

 

Практична робота №3. Розв’язання експериментальних задач.

19.

 

Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини»

 

20.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини» (контр. робота)

 

Тема 2. Хімічні реакції

21.

 

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

 

22.

 

Реакції сполучення, обміну, заміщення, розкладу.

Дем.6. Реакції сполучення, обміну, заміщення, розкладу.

 

23.

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів.

Дем. 5 Залежність швидкості хімічної реакції металів із хлоридною кислотою від природи металу й концентрації кислоти

 

24.

 

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції.

Термохімічні рівняння.

 Дем. 6. Реакції екзо- й ендотермічні

 

25.

 

Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага.

 

26.

 

Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники.

 

27.

 

Окисно-відновні реакції, їх значення.

 

28.

 

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.

 

29.

 

Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів.

 

30.

 

Узагальнення знань з теми

«Хімічні реакції»

 

31.

 

Контрольна робота

 

32.

 

Загальні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук

 

з хімії  10 клас І семестр

з/п

   Дата

Зміст уроку

Демонстрації, лабораторні досліди

Повторення питань курсу хімії

 

1.

 

Інструктаж з техніки безпеки. Найважливіші класи неорганічних сполук

 

2.

 

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку

 

НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

 

3.

 

Загальна характеристика неметалічних елементів.

 

4.

 

Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

 

5.

 

Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні і хімічні властивості неметалів

Лабораторний дослід №1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів

6.

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

 

7.

 

Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іони.

Демонстрація: 1.Якісна реакція на хлорид-іони.

Лабораторний дослід №2. Виявлення хлорид-іонів у розчині

8.

 

Амоніак. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію.

Демонстрація: 2.добування амоніаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробування розчину фенолфталеїном

3.якісна реакція на йони амонію.

4. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду. Лабораторний дослід №3. Виявлення йонів амонію у розчині

9.

 

Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів

Демонстрація:5. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду

10.

 

Урок узагальнення і систематизації знань ( контрольна робота)

 

11.

 

Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сполуки.

Демонстрація:

6.Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти.

7.Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти(дія на цукор і папір).  Лабораторний дослід №4. Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру

12.

 

Якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.

Демонстрація:

8. Якісна реакція на сульфат-іони.

Лаб-ний дослід№5. Виявлення сульфат-іонів у розчині

13.

 

Нітратна кислота і нітрати. Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування.

Лабораторний дослід №6. Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію

14.

 

Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.

Лаб-ний дослід №7. Ознайомлення зі зразками мінеральних добрив

15.

 

Карбонатна кислота. Карбонати. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іони.

Демонстрація:

9. Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрогенкарбонат

Лабораторний дослід №8. Дослідження властивостей карбонатів

16.

 

Практична робота №1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів

 

 

18.

 

Будівельні матеріали: скло, цемент, пісок, їх використання. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону у природі

 

19.

 

Узагальнення і систематизація знань

 

20.

 

Контрольна робота

 

11-й клас    І семестр     хімія            

Дата

Зміст навчального матеріалу

Хім. експеримент

Тема 1. Органічні сполуки

1

 

Інструктаж з БЖД.

Теорія як вища форма наукових знань.

 

2

 

Теорія хімічної будови органічних сполук О.  Бутлерова.

 

3

 

 

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Демонстрація:  1. Моделі молекул вуглеводнів

4.

 

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

 

5.

 

Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації орг. речовин.

 

6.

 

Інструктаж з БЖД.

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази їх склад, використання.

Лабораторний дослід:
 1. Виготовлення моделей молекул парафінів.

7.

 

Інструктаж з БЖД.  Нафта. Склад, властивості нафти. 

 

Лаб-ний дослід:

 2. знайомлення зі зразками нафтопродуктів

8.

 

Продукти перегонки нафти, їх засто

сування. Детонаційна стійкість бензину.

Демонстрація 2. Модель нафтоперегінної установки.

9.

 

Інструктаж з БЖД. Кам’яне вугілля, продукти його  переробки.

Лабораторний дослід: 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та видів палива.

10

 

Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

 

11

 

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки ву

глеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

 

12

 

Контрольна робота №1

 

13.

 

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

 

14.

 

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

 

15

 

Інструктаж з БЖД.Пластмаси, синтетичні каучуки, гума.

 

Лабораторний дослід: 4. Ознайомлення зі зразками пластмас

5. Ознайомлення зі зразками каучуків.

16.

 

Штучні та синтетичні волокна.

Лабороторний дослід 6.

Ознайомлення зі зразками штучних та синтетичних волокон

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz