П`ятниця
16.04.2021
19:52
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
Контрольна робота № 1 »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Контрольна робота №1              біологія         7 клас                  1 варіант(новий стандарт)

 1. Оберіть двошарову тварину:а)ставковик  б) гідра   в)беззубка  г) восьминіг
 2. Зовнішній шар клітин:  а) мезодерма  б) ектодерма  в) ентодерма
 3. Наявність яких клітин притаманна лише Кишковопорожнинним: а) нервових  б) травних  в) жалких  г) статевих
 4. Дані тварини мають 5 пар ходильних ніг: а) молюски  б) ракоподібні  в) павукоподібні  г) комахи
 5. Дані тварини мають рухомо з’єднані голову, груди та черевце: а) молюски  б) ракоподібні  в) павукоподібні  г) комахи
 6. Які органи виділення має річковий рак: а) зелені залози  б) нирки  в) мальпігієві судини  г) сечовий міхур
 7. Виберіть тварин, які маюь замкнену кровоносну систему: а) комар  б) дощовий червяк  в) восьминіг  Г) краб
 8. Мають чорнила: а) черевоногі молюски  б) двостулкові молюски  в) головоногі молюски г) нереїс
 9. Оберіть тварину, яка належить до паразитичних круглих червів: а) нереїд  б) пиявки  в) аскарида г) бичачий ціп’як
 10. Де паразитують бичачі ціп’яки: а) кишечник корови  б) кишечник людини в) м’язи корови  г) м’язи людини
 11. Оберіть зайвий термін, поясніть чому: мідії, каракатиці, устриці, беззубка
 12. Установіть відповідність між твариною та її описом: а)  ставковик звичайний  б) павук в) дощовий черв’як  г) коралові поліпи    1) маю поясок   2) маю радулу  3) маю зовнішнє травлення 4) маю чорнила  5) утворюю острови та колонії
 13. Систематизуйте тварин: а) каракурт  б) восьминіг г) нереїс г) мідії   1) головоногі молюски  2) двостулкові молюски  3) Черевоногі молюски 4) павукоподібні  5)кільчасті черви
 14. Опишіть цикл життя печінкового сисуна
 15. Доведіть, що муха належить до Членистоногих тип Комахи

 

 

Контрольна робота №1              біологія         7 клас                  2 варіант( новий стандарт)

 1. Оберіть тришарову тварину а)медуза  б) гідра   в)беззубка  г) коралові поліпи
 2. Внутрішній шар клітин:  а) мезодерма  б) ектодерма  в) ентодерма
 3. У тварин цієї груми є мантійна порожнина: а) черви  б) молюски  в) членистоногі  г) кишковопорожнинні
 4. Дані тварини мають 4 пари ходильних ніг: а) молюски  б) ракоподібні  в) павукоподібні  г) комахи
 5. Дані тварини мають 3 пари ходильних ніг: а) молюски  б) ракоподібні  в) павукоподібні  г) комахи
 6. Які органи виділення має муха хатня: а) зелені залози  б) нирки  в) мальпігієві судини  г) сечовий міхур
 7. Виберіть тварин, які маюь незамкнену кровоносну систему: а) пиявки  б) дощовий червяк  в) палоло  Г) краб
 8. Мають 3-х камерне серце: а) черевоногі молюски  б) двостулкові молюски  в) головоногі молюски г) нереїс
 9. Оберіть тварину, яка належить до паразитичних плоских червів: а) нереїд  б) пиявки  в) аскарида г) бичачий ціп’як
 10. Проміжний хазяїн  бичачого ціп’яка: а) кишечник корови  б) кишечник людини в) м’язи корови  г) м’язи людини
 11. Оберіть зайвий термін, поясніть чому: палоло, нереїс, пиявки, печінковий сисун
 12. Установіть відповідність між твариною та її описом: а) беззубка  б) пиявка в) медуза-аурелія  г)бджола    1) маю присоски   2) фільтрую воду  3) маю ротовий апарат 4) маю жалкі клітини  5) маю зелені залози
 13. Систематизуйте тварин: а)богомол  б) гідра г) виноградний слимак г) пиявки   1) комахи  2) кишковопорожнинні  3) Черевоногі молюски 4) павукоподібні  5)кільчасті черви
 14. Опишіть цикл життя аскариди людської.
 15. Доведіть, що муха восьминіг належить до Головоногих молюсків

 

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БІОЛОГІ ДЛЯ 7 КЛАСУ № 1

1 варіант

1. Біологія – наука, що вивчає:  а) неживу природу; б) живі організми; в) людське суспільство.

2. Подразливість – це здатність організмів: а) споживати їжу; б) сприймати вплив факторів зовнішнього середовища; в)розмноження; г) обмін речовин.

3. Різноманітність живих організмів вивчає наука: а)мікробіологія; б) ботаніка;  в) систематика; г) екологія.

4. Міжнародні назви організмів подають: а) англійською; б) латинською; в) українською; г) російською.

5. Класифікувати організм – це визначити його: а) середовище існування; б) спосіб живлення; в) місце в системі органічного світу; г) хімічний склад.

6. Для рослин характерні такі тканини: а) м’язова; б) основна; в) нервова; г) сполучна.

7. З відмерлих клітин можуть складатися тканини: а) твірна; б) механічна; в) шкірка; г) основна.

8. Рослини – це: а) рід організмів; б) клас; в) царство.

9. Здатність організмів відновлювати втрачені чи пошкоджені частини свого тіла називають: а) статевим розмноженням; б)нестатевим розмноженням; в) регенерацією.

10. Додаткові корені відходять від: а) стебла; б) головного кореня; в) бічних коренів.

11. Корінь у довжину росте в зоні: а) кореневого чохлика; б) поділу та розтягування; в)кореневих волосків.

12. Коренеплоди – це потовщення кореня: а) головного; б) додаткових; в) бічних.

13. Корінь має такі зони: а) синтезу; б) поділу; в) брунькування; г) галуження.

14.Бічні корені розвиваються у зоні: а) розтягування; б) кореневих волосків; в) провідній; г) поділу.

15. Найдовша зона кореня: а) кореневий чохлик; б) поділу; в) розтягування; г) провідна.

16. Провідній зоні притаманні ознаки: а) утворення бічних коренів; б) кореневі волоски; в) всмоктування поживних речовин.

17.Кореневі волоски – це вирости: а) кореневого чохлика; б) зони поділу; в) зони розтягування; г) покривної тканини всисної зони.

18. Вуса суниць – це видозміни: а) кореня б) пагона; в) квітки.

19. До складу жилок не входять тканини: а) твірна; б) механічна; в) провідна.

20. Продихи розташовані в: а) корку стебла; б) шкірці листка; в) шкірці кореня.

21. У процесі фотосинтезу рослини можуть вловлювати світлову енергію: а) лише сонячну; б) лише штучну; в) сонячну і штучну.

22. Рослини виділяють кисень в процесі: а) дихання; б) фотосинтезу; в) дихання і фотосинте6зу.

 23. Видозмінами листків є: а) вуса суниць; б) колючки барбарису; в) бульби картоплі.

24. Брунька – це: а) зачатковий пагін; б) зачатковий листок; в) зачаткове стебло.

25. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б) стовпчастих; в) губчастих.

26. Здатність організмів відновлювати втрачені чи ушкоджені частини свого тіла називають: а) вегетативним розмноженням; б) статевим розмноженням; в) регенерацією.

27. До складу лубу входять: а) корок; б) ситоподібні трубки; в) судини; г) камбій.

28. Неорганічні сполуки надходять до рослин через: а) кореневі волоски; б) продихи; в) кореневі волоски і продихи.

29. Крона рослини – це сукупність: а) листків; б) коренів; в) надземних пагонів дерев’янистих рослин.

30. За кільчастого листкорозміщення від вузла одного відходить листків: а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

31. За почергового листкорозміщення від одного вузла відходить листків: а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

32. Сидячі листки не мають; а) жилок; б) продихів; в) черешка; г) листової пластинки.

33. Складні листки мають рослини: а) акація і конюшина; б) дуб і береза; в) ясен і вишня;  г) клен і береза

34. Шкірка листка утворена тканиною: а) твірною; б) провідною;  в) основною; г) покривною.

35. Повітряне живлення рослин забезпечує: а) брунька; б) листок; в) стебло; г) корінь.

36. Продихи містяться: а) на черешках листка;  б) стеблі; в) тільки на верхньому боці листка; г) верхньому і нижньому боці листка

37. У процесі фотосинтезу: а) виділяється кисень; б) виділяється вуглекислий газ; в) виділяється енергія;  г) запасається енергія.

38. Необхідними умовами для фотосинтезу є наявність: а) кисню; б) вуглекислого газу; в) води;     г) світла.

 

 

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 З БІОЛОГІ ДЛЯ 7 КЛАСУ № 1

2 варіант

1.Рослини вивчає наука : а) зоологія; б) ботаніка; в) мікологія; г) екологія.

2. Вид – це: а) окремий організм; б) основна систематична одиниця; в) сукупність організмів, що населяють певну територію.

3. Наукові назви видів складаються зі слів: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

4. Найвищою систематичною одиницею є: а) клас; б) родина; в) вид; г) царство.

5. Рослини – це: а) рід організмів; б) родина; в) клас; г) царство.

6. Твірна тканина виконує функції: а) опорну; б)проведення речовин; в) росту.

7. Фотосинтез у клітинах рослин здійснюється у: а) ядрі; б) хлоропластах; в) вакуолях; г) лейкопластах.

8. У рослин це6люлоза входить до складу: а) клітинної стінки; б) плазматичної мембрани; в)оболонки ядра.

9. До вегетативних органів рослин належать: а) корінь; б) квітка; в) плід.

10. Зона поділу кореня представлена тканиною: а) провідною; б) покривною; в) твірною.

11. Кореневі бульби – це потовщення кореня: а) головного; б) додаткових; в) бічних.

12. Мінеральне живлення рослин забезпечує: а) корінь б) стебло; в) квітка.

13. Корінь, який утворився із зародкового корінця, називають: а) бічним; б) додатковим; в) головним; г) справжнім.

14. Головні корені можуть утворити видозміни: а) коренеплоди; б) бульбокорені; в) корені-причіпки; г) ходульні корені.

15. всисній зоні притаманні ознаки: а) наявність кореневих волосків; б) утворення бічних коренів; в) інтенсивний поділ клітин.

16. Людина здійснює пікірування з метою: а)посилення росту головного кореню; б) стимулювання росту бічних коренів; в) стимулювання утворення підземних стеблових бульб.

17. Додаткові корені у рослин не формуються на: а) головному корені; б) листках; в) стеблі.

18. Бульби картоплі є потовщенням: а) головного кореня; б) бічного кореня; в) підземного кореня.

19. Міжклітинники у листі заповнені: а) повітрям; б) водою; в) повітрям і парами води.

20. Рослини поглинають вуглекислий газ під час: а) фотосинтезу; б) дихання; в) випаровування води.

21. Промені світла рослина поглинає завдяки наявності в її клітинах: а) води; б) хлорофілу; в) крохмалю.

22. Видозмінами пагонів є: а) голка кактуса; б) бульба картоплі; в) коренеплід моркви.

23. Річні кільця у стеблі клена можна побачити у : а) корі; б) лубі; в) серцевині; г) деревині.

24. Рослини, листки яких живуть декілька років, називають : а) листопадними; б) вічнозеленими; в) квітковими.

25. Фітогормони – це біоактивні сполуки, які рослина: а) отримує з ґрунту; б) отримує з повітря; в) синтезує сама.

26. Видозмінами пагона є: а) коренеплід; б) цибулина; в) колючки барбарису; г) вусики гороху.

27. Серцевина стебла утворена тканинами: а) провідною; б) твірною; в) механічною; г) основною.

28. Бруньки є зачатковими видозмінами: а) пагонів; б) листків; в) коренів.

29. У цибулині запасні поживні речовини запасаються у : а) додаткових коренях; б) головному корені; в) соковитих лусках; г) сухих лусках.

30. За супротивного листкорозміщення від одного вузла відходить листків: а) 1; б) 2; в) 3 і більше.

31. Повітряне живлення рослин забезпечує: а) корінь; б) стебло; в) листок.

32. Основні функції листка: а) фотосинтез;б) дихання; в) випаровування; г) усі назви.

33. Не містять хлорофілу клітини тканин: а) основної; б) стовпчастої; в) покривної; г) губчастої.

34. Найінтенсивніше фотосинтез відбувається: а)у стовпчастій тканині; б) продихах; в) губчастій тканині; г) покривній тканині.

35. Хлорофіл містять пластиди: а) хлоропласти; б) лейкопласти; в) хромопласти; г) усі пластиди.

36. Процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу і води: а) окиснення; б) дихання; в) фотосинтез; г) усе назване.

37. Випаровування – це: а) виведення водяної пари; б) синтез органічних речовин; в) транспорт речовин; г) захист рослин від перегріву.

38. Що таке фітонциди?

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz