П`ятниця
16.04.2021
20:58
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
І семестр 5 - 9 класи »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Календарне планування з природознавства 5 клас (нова програма)

Тема уроку

Дата

1.                   

Науки, що вивчають природу.

 

2.                   

Методи вивчення природи.

 

3.                   

Практичне заняття № 1

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів.

 

4.                   

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття № 2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень та дослідів.

 

5.                   

Узагальнення та систематизації знань. Захист міні-проектів

 

               Тема 1. Тіла, речовини та явища навколо нас

6.                   

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

 

7.                   

Практична робота №1

Вимірювання  маси та розмірів різних тіл.

 

8.                   

Речовини. Фізичні властивості речовин. 

 

9.                   

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

10.               

Атоми і хімічні елементи.

 

11.               

Молекули. Рух молекул. Дифузія.

 

12.               

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні речовини, неорганічні та органічні речовини.

 

13.               

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.

 

14.               

Практичне заняття № 3

Розділення сумішей фільтруванням. 

 

15.               

Явища природи.Міні-проект: «Опале листя: користь чи шкода»

 

16.               

Фізичні явища, їх різноманітність.

 

17.               

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   

 

18.               

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

 

19.                              

Урок узагальнення та систематизації знань

( контр. робота)

 

Тема 2. Всесвіт

20.               

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

 

21.               

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття №4

Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

 

22.               

Небесні тіла.

 

23.               

Зоря – самосвітне  небесне тіло.

 

24.               

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

 

25.               

Планети та планетні системи.

Відмінності між планетами.

 

26.               

Сонячна система.

 

27.               

Зоряні системи – галактики.

Відмінності між галактиками.

 

28.               

Скупчення галактик.

Всесвіт та його складові. Міні –проект.Космос – далекий і близький. Світ галактик

 

29.               

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

 

30.               

Урок узагальнення та систематизації знань

( контр. робота)

 

Тема 3. Земля як планета

31.               

Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі.  

 

32.               

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

 

6 клас                                          І семестр                                                           біологія

з /п

Тема уроку

 

Дата

1.

Біологія – наука про життя.

 

 

2.

Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.

 

 

3.

Основні властивості живого.

 

 

4.

Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси.

 

 

5.

Тема 1. Клітина

 

 

6.

Клітина - одиниця живого.

Історія вивчення клітини.

 

 

 

7.

Лупа. Мікроскоп.

 

 

Практична робота:

1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

 

8.

Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях.

Лабораторне дослідження1:

Будова клітини листка елодеї.

 

 

9.

Будова рослинної клітини.

Практична робота:

2.Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

 

10.

Будова рослинної і тваринної клітини.

Лабораторне дослідження2:

Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї.

 

 

11.

Надходження речовин у клітину.

 

 

12.

Утворення нових клітин.

 

 

13.

Ріст клітин.

 

 

14.

Основні положення клітинної теорії.

 

 

15.

Узагальнення вивченого по темі «Клітина»

( контрольна робота)

 

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми.

 

 

16.

Евглена зелена, амеба, інфузорія - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

Лабораторне дослідження3

Спостереження інфузорій.

 

 

17.

Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби).

 

 

18.

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

 

 

19.

Дріжджі – одноклітинні гриби.

 

 

20.

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій.

Роль бактерій у природі та значення в житті людини.

 

 

20.

Вольвокс - колоніальний організм.

 

 

21.

Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми.

 

 

22.

Міні-проект (за вибором)

Чому скисає молоко?

Корисний йогурт.

Живі фільтри.

Узагальнення вивченого по темі «Одноклітинні організми»( контрольна робота)

 

 

 

Тема 3. Рослини

 

 

23.

Рослина – живий організм.

 

 

24.

Фотосинтез як характерна особливість рослин.

 

 

25.

Живлення (мінеральне, повітряне) рослин.

 

 

26.

Дихання рослин.

 

 

27.

Рухи рослин.

 

 

28.

Будова рослини. Органи рослин.

 

 

29.

Клітини рослин. Тканини рослин.

 

 

30.

Корінь: будова

Лабораторне дослідження4

Будова кореня

 

 

31.

Корінь:  основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті).

 

 

32.

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.1»

Контрольна робота

 

 

 

7 клас                                         І семестр                                      біологія

З /п

Тема уроку

Практичні та лабораторні роботи

Дата

1.

Система живої природи та її вивчення

 

 

2.

Різноманітність живих організмів, їх особливості та класифікація

 

 

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин

3.

Рослина – цілісний організм.

 

 

4.

Методи вивчення рослинної клітини

 

 

5.

Основні компоненти рослинної клітини

Л/р №1.Будова клітин рослин

 

6

Основні рослинні тканини та їх функції

 

 

7.

Вегетативні органи рослин.Будова кореня у зв’язку з його функціями

 

 

8.

Будова кореня

Л/р №2. Корінь, кореневі системи. Видозміни кореня Л/р№3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями

 

9.

Пагін та стебло, їх зовнішня будова

Л/р № 4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів

 

10.

Внутрішня будова пагона та стебла

Л/р№5.Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями.

Л/р№ 6.Видозміни пагона

 

11.

Зовнішня та внутрішня будова листка

Л/р № 7. Будова та різноманітність листків

 

12.

Видозміни листків. Листопад

Л/р№ 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями

 

Тема 2. Основні функції рослинного організму

13.

Фотосинтез і космічна роль зелених рослин

 

 

14.

Особливості життєдіяльності рослин. Дихання

 

 

15.

Поглинання та випаровування води рослинами. Мінеральне живлення

 

 

16.

Рух рослин

 

 

17.

Умови необхідні для життєдіяльності , росту та розвитку рослин

 

 

18.

Узагальнення та систематизація знань( різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 3. Розмноження та розвиток рослин

19.

Типи розмноження рослин

Практична робота 1. Вегетативне розмноження рослин

 

20.

Будова та різноманітність квіток. Суцвіття

Л/р№9. Будова та різноманітність квіток

 

21.

Запилення та запліднення

 

 

22.

Насіння та плоди. Їх будова

Л/р №10. Будова та різноманітність плодів

 

23.

Поширення насіння та плодів. Значення плодів та насіння.

 

 

24.

Вплив умов середовища на проростання насіння

 

 

25.

Практичне значення вегетативного розмноження рослин

 

 

26.

Ріст і розвиток рослин

 

 

27.

Узагальнення та систематизація знань з теми ; «Рослини»( ( різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 4. Водорості

28.

Різноманітність рослин. Загальна характеристика водоростей.

 

 

29.

Середовище життя водоростей. Розмноження водоростей.

 

 

30.

Пристосувальні риси будови та функції водоростей

Л/р№ 11. Будова водоростей

 

31.

Різноманітність водоростей і їхнє значення у природі і житті людини (семінар)

 

 

Тема 5. Вищі спорові рослини

32.

Загальна характеристика та значення вищих спорових рослин

 

 

8 клас                           І семестр                                        біологія

з/п

Тема заняття

Практичні та лабораторні роботи

Дата

1.

Тваринний світ складова частина природи. Роль тварин у житті людини

 

 

2.

Різноманітність тварин та їх класифікація

 

 

Тема 1. Будова та життєдіяльність тварин

3.

Основні процеси життєдіяльності  та різноманітність способів існування тварин

 

 

4.

Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин

 

 

5.

Тканини тваринного організму

Л/ р № 1.Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин

 

6.

Органи та системи органів тварин, їх функції.

 

 

7.

Середовища існування, поведінка та взаємозв’язки тварин

 

 

8.

Узагальнення та систематизація знань

 ( контр. робота)

 

 

Тема 2. Найпростіші

9.

Загальна характеристика та різноманітність найпростіших.

Л/р №2. спостереження за будовою та процесами життєдіяльності  найпростіших з водойми або акваріума.

 

10.

Паразитичні найпростіші

 

 

11.

Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

 

 

Тема 3. Багатоклітинні. Двошарові тварини,черви

12.

Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки

 

 

13.

Загальна характеристика та різноманітність кишково порожнинних

Л/р №3. Вивчення будови прісноводної гідри

 

14.

Роль двошарових тварин у природі та їх значення для людини. Охорона

 

 

15.

Загальна характеристика типу Плоскі черви

 

 

16.

Загальна характеристика типу Круглі черви

 

 

17.

Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Л/р № 4. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів.

 

18.

Пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя

 

 

19.

Узагальнення та систематизація знань

 ( різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 4. Членистоногі. Молюски

20.

Загальна характеристика типу Членистоногі

 

 

21.

Загальна характеристика класу Ракоподібні

Л/р№5. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування

 

22.

Різноманітність ракоподібних,їх роль у природі та житті людини

 

 

23.

Загальна характеристика класу Павукоподібні

 

 

24.

Загальна характеристика класу Комахи

Л/р№ 6.Вивчення ознак пристосованості зовнішній будові комах до середовища існування

 

25.

Різноманітність комах, їх роль у природі та житті людини

Л/р№7.Визначення комах за допомогою визначної картки

 

26.

Загальна характеристика типу Молюски

Л/р№8. Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків

 

27.

Класи Черевоногі та Двостулкові молюски.

Л/р№9.Порівняння та визначення черепашок молюсків

 

28.

Клас Головоногі молюски

 

 

29.

Узагальнення та систематизація знань

 ( різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 5.Тип Хордові. Риби. Земноводні. Плазуни

30.

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні

Л/р№10.Зовнішня та внутрішня будова ланцетника

 

31.

Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

 

 

32.

 

Загальна характеристика класу кісткові риби

Л/р № 11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб

 

9 клас                                                     І семестр                                        біологія

з/п

Тема уроку

Практичні та лабораторні роботи

Дата

1.

Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

2.

Походження людини

 

 

3.

Особливості виду Людина розумна

 

 

4.

Соціальне та культурне успадкування

 

 

Тема 1. Організм людини як біологічна система

5.

Поняття про біологічні системи

 

 

6.

Структурна і функціональна організація клітин

 

 

7.

Тканини

 

 

8.

Органи, фізіологічні та функціональні системи

 

 

Тема 2. Опора та рух

9.

Значення опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини

Л/р№1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин

 

10.

Будова скелета людини

 

 

11.

М’язова система людини

 

 

12.

Фізичні якості м’язів. Робота м’язів

Л/р№2. Втома в разі статичного та динамічного навантажень. Вплив ритму та навантаження на розвиток утоми

 

13.

Рухова активність і здоров’я

 

 

14.

Перша допомога в разі пошкоджень опорно-рухової системи

Практична робота №1

Будова суглобів, допомого в разі ушкоджень опорно-рухової системи

 

15.

Узагальнення та систематизація знань (різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 3.Кров і лімфа

16.

Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові

 

 

17.

Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові

Л/р№3. Мікроскопічна будова крові людини

 

18.

Лейкоцити. Імунітет

 

 

19.

Імунні реакції організму

 

 

20.

Імунна регуляція

 

 

21.

Зсідання крові

 

 

Тема 4. Кровообіг і лімфообіг

22.

Органи кровообігу. Будова серця

 

 

23.

Робота серця і серцевий цикл

 

 

24.

Кровоносні судини

 

 

25.

Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального тиску

Практична робота №2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску

 

26.

Порушення діяльності серцево-судинної системи

Практична робота №3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження

 

27.

Вивчення кровообігу. Перша допомога в разі кровотеч

Практична робота № 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах у разі порушення кровообігу

 

28.

Узагальнення та систематизація знань (різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 5. Дихання

29.

Будова і функції органів дихання

 

 

30.

Голосовий апарат і мова

 

 

31.

Газообмін у легенях та тканинах

 

 

32.

Механізм і регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи

 

 

33.

Хвороби органів дихання та їх профілактика

 

 

Тема 6. Харчування і травлення

34.

Травлення. Органи травлення

 

 

35.

Ротова порожнина. Будова зубів

 

 

36.

Травлення в ротовій порожнині

Л/р№ 4. Дія ферментів слини на крохмаль

 

37.

Травлення в шлунку та кишечнику

 

 

38.

Хвороби шлунково-кишкового тракту

 

 

39.

Значення обміну речовин та енергії

 

 

40.

Харчування і здоров’я

Практична робота№5. Антропометричні виміри

Практична робота№6. Аналіз індивідуального харчового раціону за добу та відповідність його нормам

 

41.

Узагальнення та систематизація знань (різнорівнева контр. робота)

 

 

Тема 7. Терморегуляція

42.

Будова і функції шкіри

Л/р №5. Будова, шкіри, нігтя, волосся

 

43.

Механізм терморегуляц

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz