П`ятниця
16.04.2021
19:40
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
Неметали »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Тема: „ Місце елементів-неметалів у періодичній системі. Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру, будова їх атомів, поширення в природі.”

 

Мета та завдання: 1) сформувати уявлення про  залежність якісних характеристик від кількісних на прикладі озону; забезпечити засвоєння явища алотропії;

2) розвивати вміння характеризувати хімічні елементи за їх місцем у періодичній системі;

3) виховувати екологічну культуру учнів, розкрити роль озонового шару.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Обладнання і матеріали: періодична система Менделєєва Д. І.; колекція мінералів, що містять сірку, алотропні модифікації сірки, кристалічна сірка; ложечка для спалювання речовин, сірники, склянка з водою, ніж, пінцет; таблиця „Зіставлення властивостей діоксигену та триоксигену”.

Базові поняття і терміни: метали і неметали, кристалічні гратки, алотропні модифікації, екологія, озоновий шар, фреони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Добрий день, діти! Приготуйтесь до уроку. Покладіть на край парти все те, що необхідно буде для уроку.

 

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

 Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нової теми „Неметали”. Першими нашими об’єктами вивчення будуть Оксиген і Сульфур. Ми з’ясуємо їх будову, поширення. Вивчимо роль озону в житті людини.

 1. Актуалізація опорних знань.
 1. Який елемент утворює молекули кисню та сірки?
 2. Що таке озон, який елемент його утворює?
 3. Що таке озоновий шар, яка його роль?
 1. Мотивація нових знань.

Діти, а чи знаєте ви, що захищає нас від ультрафіолетових променів і чому ми з вами влітку повинні носити окуляри? ( озоновий шар; влітку дуже активна „озонова дірка”, яка впливає на очі)

5.Засвоєння нового матеріалу.

А зараз попрацюємо з підручником, відкрийте §1 на ст.13, прочитайте його. Потім я буду задавати запитання, а ви мені будете відповідати.

 1. Що ви знаєте про елемент Оксиген?
 2. Чи всі речовини окиснюються киснем?
 3. Чи окиснюються киснем складні речовини? Що одержуємо в результаті окислення?
 4. Чи лише кисень є окисником? А які ще елементи є окисниками?
 5. Чи може кисень бути відновником? У сполуках з яким елементом?

Аналогічно розглядаємо питання „ Що ви знаєте про елемент Сульфур?”

Ви переконалися, що знаєте відносно мало про Оксиген і Сульфур. Отже, будемо вивчати їх більш детально.

Поширення Оксигену в природі.

Оксиген – найпоширеніший елемент на Землі. Вміст його в земній корі становить 55,1 % ( атомних ). Вільний кисень перебуває у повітрі ( близько 1,1 • 115 т, або 21% за об’ємом ) і в природних водах ( біохімічне очищення річкової та морської води відбувається зі споживанням кисню ). Зв’язаний Оксиген міститься у воді, силікатах, кварці та інших мінералах ( відомо понад 1400 мінералів, які містять Оксиген ), а також в живих організмах: усі органічні речовини – це сполуки, що містять Оксиген. Він використовується в процесі дихання й асиміляції майже всіма живими організмами. Виняток становлять анаеробні бактерії. Утворюється під час фотосинтезу зелених рослин.

Алотропія. Алотропні модифікації кисню, фізичні властивості простих речовин, утворених елементом Оксигеном.

 1. Яке явище називають алотропією?
 2. Що спільного мають речовини-алотропи й чим вони відрізняються?
 3. Чи збігається кількість хімічних елементів у таблиці Менделєєва з кількістю простих речовин, утворених ними? Чому?

У вільному вигляді кисень утворює дві алотропні модифікації: діоксиген ( звичайний кисень ) О2 та триоксиген ( озон ) О3.

А зараз порівняйте властивості кисню та озону, за таблицею.

Властивості

Звичайний кисень

Озон

Фізичні

Безбарвний газ без смаку та запаху. Рідкий і твердий діоксиген має світло-синє забарв- лення. Молекули кисню слабко поляризовані, тому температура кипіння ( - 183 оС ) і плавлення ( - 218,9 оС ) кисню доволі низькі, внаслідок чого він погано розчиняє- ться у воді ( 5 об’ємів на 100 об’ємів води при 0 оС ). Рідкий та твердий кисень є парамагнітними. 

Газ світло-синього кольору без смаку з характерним різ- ким запахом. Рідкий озон – темно-синя рідина, твердий – темно-фіолетові кристали. Має більш високу температуру кипін- ня ( - 111,9 оС ), ніж кисень, внаслідок більшої полярності молекули та її більшої здатності поляризуватися. Саме цим пояснює- ться велика інтен- сивність забарвлен- ня озону і краща, порівняно з кис- нем, розчинність у воді. Діамагнітний.

Біологічні

Вдихання чистого кисню призводить до отруєння, яке спочатку виражає- ться ейфорією.

Сильно отруйний. Гранично припус- тима концентрація його в повітрі ста- новить 0,1мкг/л, а це означає, що озон набагато небезпеч- ніший за хлор. Користь від вди- хання малих кіль- костей озону – міф.

Хімічні

Другий за електро- негативністю еле- мент після Флуору, тому має сильні окисні властивості. Утворює оксиди майже зі всіма елементами ( крім Гелію, Неону, Аргону); безносе- редньо не реагує з галогенами, золо- том і платиною ( їх оксиди одержу- ють непрямим спо- собом). Взаємодії зі складними речови- нами.

Озон є значно більш сильним окисником, ніж кисень. Так, він легко окислює водний розчин калій йодиду:

2КІ + Н2О = 2КОН + О2 ( якісна реакція на озон), окислює багато матеріалів, у тому числі золото і платину. Озон окислює органічні сполуки, розщеп- люючи парні карбон-карбонові зв’язки  ( викорис- товується при орга- нічному аналізі ).

Озон утворюється зі звичайного кисню ( у чистому вигляді або у повітрі ) під  дією жевріючого електричного розряду або ультрафіолетового випромінювання, а також у процесах, що супроводжуються виділенням атомарного кисню

( наприклад, розкладання пероксидів), при роботі електричних трансформаторів, ксероксів.

Озон має дезинфікуючі та відбілюючі властивості. Головна галузь застосування озону – знезаражування водопровідної води. Озон, розчинений у воді, швидко розкладається з утворенням кисню.

 1. Чим пояснюється характерний запах, що виникає під час роботи ксероксу? Чи шкідлива тривала робота на ксероксі?
 2. На яких властивостях ґрунтується застосування озону для знезаражування води?

Озоновий шар та життя на Землі.

Озон і сонце.

Озоновий шар захищає Землю від жорсткої УФ- радіації. Це відомо всім. Останнім часом стурбованість населення нашої планети викликає зменшення озонового шару над деякими ділянками Землі. У цих ділянках підвищується рівень захворюваності людей раком шкіри, збільшується кількість мутацій. Що ж є причиною руйнування озонового шару? Дуже поширеною була теорія про те, що причина цього – викиди в атмосферу великої кількості фреонів-флуорхлоркарбонів. Вони містяться в системах охолодження, наприклад холодильників, та використовується в аерозольних балончиках ( створюють умови для розпилювання вмісту ). Звідси фреони потрапляють до атмосфери. Так, флуорхлоркарбони справді можуть руйнувати озон, але те, що відбувається в атмосфері, не залежить від їхньої дії. Зараз багато вчених схиляються до думки, що головним регулятором концентрації атмосферного озону є сонячна активність, а галас навколо фреонів ініційований компаніями, що виробляють різноманітні хладагенти та пропеленти, і до справжньої науки не має жодного відношення.

Сонячна активність та озоновий шар.

Вплив сонячної активності на озоновий шар було виявлено понад чверть століття тому. Так, 4 серпня 1972 року американський супутник „Німбус – 4” зафіксував зниження вмісту озону над полярними шапками Землі, що сталося внаслідок потужного спалаху на Сонці, який і супроводжувався різким посиленням потоку сонячних променів, під дією яких утворюється нітроген (ІІ) оксид NO, що реагує з озоном за рівнянням: NO + O3 → NO2 + O2. А те, що „ озонові дірки” виникають переважно над полярними шапками, теж зрозуміло, адже сонячні космічні промені потрапляють на Землю в районі так званих каспів – магнітних воронок. Саме з цієї причини північне сяйво спостерігається частіше за все за Полярним колом. Але те саме Сонце „лікує” озоновий шар, бо він виникає під впливом УФ- променів.

Поширення Сульфуру у природі.

Елемент Сульфур у вигляді виділень гарячих вулканічних джерел відомий з ІІ ст. до н. е. У природі сірка зустрічається у вільному вигляді ( самородна сірка ) та у вигляді сульфідів і сульфатів, які утворюють різні мінерали ( пірит, сірчаний колчедан, галініт ). Сірка входить до складу природного вугілля, нафти та білкових тіл ( особливо багато Сульфуру міститься в кератині волосся, пір’я та шерсті ). Сульфур є життєво важливим елементом: у зв’язаному вигляді він міститься в усіх вищих організмах як складова білків. Для людей сірка не є отруйною: невеликі її кількості діють як проносне; дрібнодисперсна сірка входить до складу лікарських мазей.

6.Вторинне сприйняття матеріалу.

Виконується лабораторна робота №1 Ознайомлення із зразками сірки та їх природних сполук.

Алотропні модифікації сірки, фізичні властивості простих речовин, утворених елементом Сульфуром.

Сірка у вільному стані складається з молекул різної довжини ( S12, S8,  S6, S2), які можуть упорядковуватися різними способами, тому існує кілька алотропних модифікацій сірки. При кімнатній температурі сірка перебуває у вигляді α- сірки ( ромбічна модифікація ), що являє собою жовті крихкі безбарвні кристали без запаху, які не розчиняють у воді, але легко розчиняються в сірководні. Якщо температура вища 96 оС, відбувається повільне перетворення α- сірки на ß- сірку ( моноклінна модифікація ), що являє собою кристалічні пластинки майже білого кольору. Під час плавлення сірки утворюється жовта, низьков’язна λ-сірка, що так само, як обидві попередні модифікації, складається з циклічних молекул S8. При вливанні розплавленої сірки у воду відбувається переохолодження розплаву й утворення жовто-коричневої губоподібної, пластичної сірки, яку можна різати ножем.

 Алотропні модифікації сірки

↓                  ↓

 

α- сірка              ß- сірка

( ромбічна модифікація ) ( моноклінна модифікація )

А зараз я вам продемонструю дослід „Перехід кристалічної сірки в пластичну”.

  Виконання досліду: у ложечці для спалювання речовин розплавити кристалічну сірку та вилити в стакан з водою. Пінцетом дістати утворену пластичну сірку, показати, що вона м’яка ( на ній залишаються сліди від пінцету, легко ріжеться ножем ).

Висновок: сірка може існувати у вигляді різних алотропних модифікацій, які відрізняються за своїми властивостями.

7.Закріплення та узагальнення знань.

1. Яке місце у періодичній системі елементів займають Оксиген і Сульфур? Як це пов’язано з будовою їхніх атомів?

2. Чим відрізняється основний стан атома Сульфуру від його збудженого стану?

3. Порівняйте будову атомів елементів Оксигену і Сульфуру, зазначте їхні спільні й відмінні ознаки.

4. Що таке алотропія і чим пояснюється існування різних алотропних форм?

5. Що собою являє озон за стандартних умов? Де він застосовується?

6.Охарактеризуйте відомі вам алотропні форми Сульфуру і зазначте, яка з них найстійкіша.

8. Домашнє завдання.

§ 1-2, завдання 9-11.

9. Підведення підсумків уроку.

Сьогодні ми почали вивчати неметали, а саме Оксиген і Сульфур, ознайомилися з їх будовою та поширенням. Знання, які ви одержали, знадобляться на наступних уроках, бо без цих неметалів неможливо вивчати інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привітання, перевірка готовності кабінету до уроку

Розповідь учителя

Фронтальна бесіда

Проблемне питання

Робота з підручником

 

 

„Мозковий штурм”

Лекція з елементами бесіди

із застосуванням діаграми з підручника

 

Фронтальна бесіда, запис

визначень у зошит

 

Робота з таблицею з підручника, фронтальна бесіда

„Мікрофон”

 

Доповіді учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в лабораторних зошитах

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя, запис у зошитах схеми „ Алотропні модифікації сірки”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрація досліду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна бесіда

 

 

 

Запис на дошці та в зошитах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz