П`ятниця
16.04.2021
19:26
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
Перший урок в 7 класі »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Мій перший урок хімії  в 7 класі

 

Тема. Предмет хімії. Речовини. Влас­тивості речовин

Цілі: дати початкове уявлення про предмет хімії; повторити поняття про речовини та їх властивості; навчити визначати та описувати властивості деяких речовин; за­кріпити Справами вміння порів­нювати, знаходити суттєві озна­ки, узагальнювати та робити ви­сновки на основі спостережень; розкрити значення знань з хімії та вміння користуватися ними в повсякденному житті для кож­ної людини; формувати мотива­цію до вивчення хімії як навчаль­ного предмета.

Обладнання та матеріали: стенди з демонстраційними матеріала­ми про значення хімії в житті лю­дей, предмети лабораторного об­ладнання та домашнього вжитку, однакового призначення різних речовин (оцет, сода, пластмаса, тканина (натуральна і синтетич­на), скло, шкіра, метали тощо).

Тип уроку: комбінований з елемен­тами лекції, бесіди та рольової гри.

Метод проведення: проблемно-по­шуковий.

Міжпредметні зв'язки: біологія, фі­зика.

Мотивація: усвідомлення важливості й необхідності для повсякденної життєдіяльності людини знань про речовини, їх склад та хімічні перетворення.

ХІД УРОКУ

 

I.       Організаційний момент

Знайомство з учнями.

.

II.      Знайомство з обладнанням кабінету хімії, з правилами поведінки в ньому

Який порядок повинен бути на постій­ному робочому місці учня, що треба мати для кожного уроку: підручник, зошит, зошит-словник, ручку, олівець, лінійку, резинку. У зошиті-словнику на кожну букву алфавіту відводить­ся одна- дві сторінки. У ньому запи­сують виділені поняття. Ведення такого словника необхідне протягом усіх років навчання.

III. Мотивація навчання

   Слово вчителя

У цьому навчальному році ви по­чинаєте вивчення нового предме­та — хімії.

Учитель пропонує учням подумати, чому хімію починають

вивчати лише в сьомому класі, природознавство — у п'ятому класі, фізику — у шостому.

Виникає проблемна ситуація. Під час розв'язання цієї проблеми заслухову­ються виступи дітей, а потім учитель поступово підводить учнів до дум­ки про те, що відповідь можна дати після того, як зрозуміти головне: що вивчає хімія, тобто що складає пред­мет хімії.

ІІІ.Оголошення теми і постановка задач уроку

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Згадуємо, що є предметом вивчення біології, фізики, а потім робимо ви­сновок, що хімія — одна з наук, що вивчає природу, пояснюючи такі про­цеси, як та чому відбуваються в живій та неживій природі. Хімія вивчає де­які властивості речовин та їх перетво­рення. (Учні записують визначення в зошитах.) Після того як у поперед­ніх класах вивчено деякі особливості живих організмів та явищ, що відбу­ваються у світі фізичних тіл, вини­кає необхідність у вивченні речовин, з яких вони складаються і які беруть участь у різних процесах.

- Для чого потрібно вивча­ти хімію?

Питання примушує учнів замисли­тися про значення хімії та .вислови­ти деякі свої міркування.

Вчитель робить висновки про те, що знання хімії необхідні для розв'язу­вання багатьох завдань у промисло­вості, сільському господарстві, кос­мосі, медицині, побуті.

- Що вважати речовиною?

Поставивши питання, вчитель про­сить виписати окремо зі списку на­зви тіл та речовин з дошки.

Завдання

Дріт, вода, цукор, лінійка, залізо, склянка, графіт, лід, кисень, гвіз­док, гліцерин, цегла.

Слухаються відповіді учнів та їх аргу­ментація. Знову виникає проблема:

- Як навчитися відрізняти одні речови­ни від інших та групувати їх за близь­кими ознаками?

Учитель навчає учнів працювати з до­відковою літературою, в якій можна знайти температуру кипіння, плав­лення, густину металів тощо.

Завдання

 • Як розрізнити оцтову кислоту та
  воду?
 • Мідь та алюміній?
 • Кисень та вуглекислий газ?

При цьому вчитель демонструє до­слід про властивості кисню та вуг­лекислого тазу.

Дослід

На столі знаходяться дві склянки: одна з киснем, друга з вуглекислим газом. Як розпізнати кожну з цих речовин? (Опускаємо тліючу скіпку в кисень, а потім — у вуглекислий газ. У склянці з киснем скіпка загориться яскравим полум'ям^ з вуглекислим га­зом — згасне)

І знову треба зробити висновок про те, що різні речовини відрізняються одна від одної своїми властивостями.

Навкруги нас, куди б не глянула людина, знаходяться предмети та вироби, виготовлені з речовин та мате­ріалів, які отримують на хімічних заводах та фабриках.

Учитель. Якими речовинами ми ко­ристуємося вдома та які з ними від­буваються перетворення? (Учні да­ють свої відповіді.)

Учитель демонструє такі досліди:

   1. Зміна кольору чаю під дією ли­мону.

 1. Зміна кольору синьої капусти під  дією оцту.
 2. Взаємодія соди з лимонною кис­лотою.

Висновки. Пояснення дослідів.

Кожна людина, сама того не підо­зрюючи, здійснює багато різних пе­ретворень у житті:

 1. Умивання з милом.
 2. Прання з використанням мию­чих засобів.
 3. Приготування та засвоєння їжі.

Учитель. Світ навколо нас дуже різ­номанітний, цікавий, таємничий. На­ука хімія розкриває ці таємниці. Як ви вже побачили і почули, вона вивчає речовини, їх властивості, перетворення, та явища, які супроводжу­ють ці перетворення.

 Робота з виставкою речовин

Ці матеріали міцно ввійшли в наше життя, їх винайшли хімі­ки. Вони отримані з повітря, нафти, горючих газів, деревини та і н.

 

А зараз послухайте казку та зробіть висновки про речовини та їх влас­тивості.

Рольова гра. Казка «Нічна історія»

І Ведучий. Усе почалося з того, що маленька стрілка великого настінного  годинника наздогнала велику стріл­ку. Обидві вони завмерли, прислуха­ючись до бою годинника та чекаючи чогось незвичайного. У квартирі, яка була заповнена світлом місяця, було повно загадок і таємничості. Пер­ший порушив мовчання гарний жі­ночий черевичок, який ще був зовсім новенький.

-Ну який же я гарний! Мабуть, мене хазяїн найбільше любить.

- Нічого подібного! — відізвався з кутка чобіт.— Я хоч і не такий мо­лодий, як ти, але зроблений з нату­ральної шкіри і завжди бережу ноги хазяїна в теплі. Не те що ти, зробле­ний зі штучної шкіри.

Минув деякий час. Гарний череви­чок сказав:

 

- А все ж за нами майбутнє.

- За ким це, за нами? За штучними  виробами? — спитала кроляча шапка, яка висіла одна-однісінька на вішал­ці й лише тепер прокинулася.

-             Так! — пояснив черевик.— Ми гарні, легкі та дешеві. Нас легко вироб­ляти...

- А тепло ви вмієте берегти? — перебив черевика чобіт.

- Це хто не вміє? — розсердилася курт­ка, яка була зроблена з легкої синте­тичної тканини, що легко можна було прати, під час прання вона не змен­шується і її не треба прасувати.

- Подумаєш, диво! — сказала на це її натуральна сестра, вироблена з ба­вовни.— Зате мене носити приємно. Особливо, коли спекотно.

Ведучий. Усі почали сперечатись, кого найбільше шанує хазяїн. Вони навіть хотіли почати бійку, але ви­рішили, що краще для них заспо­коїтися.

- Тут, здається, хтось сказав про міц­ність. Це порушила тишу  велика шкі­ряна сумка. - Ви тільки подивіться на цей молоденький, рожевий пакетик з поліетилену. Він дуже гарний. При  цих сло­вах рожевий  пакетик  закрутився на дверній ручці.) Але  як  тільки ви його заповните картоплею, так він і роз­повзеться.

- Але я не для такої тяжкої роботи! -образився пакетик.

- Ну ось! Ви всі такі ніжні! — віді­звався зі свого кутка чобіт.— Я, якщо хочете...

Ведучий. Але договорити він не встиг Відкрилися двері, й із кімнати вийшов хазяїн. Він обвів добрим по­глядом усі речі й сказав:

- А ви все сперечаєтесь? Спати мені не даєте. Але я вам скажу, що людина винайшла багато корисних речовин, та ще винайде, але вище матері-природи ми ніколи не зможемо підняти­ся. А тепер усім спати.

Хазяїн вийшов, у квартирі знову ста­ло тихо.

- Про які речовини ви ді­зналися, прослухавши казку? Про які нові речовини ви почули? Запи­шіть у словник ці терміни.

Вивчати склад та властивості цих ре­човин ви будете в старших класах.

У наш час часто можна почути слова, що «хімія знищує природу», «хімія забруднила озера та річки», що з них не можна використовувати воду для пиття. Але наука хімія тут ні до чого. Це лише провина людей, які безвідповідально працюють на ви­робництві, забруднюють воду, ски­даючи в неї відходи виробництва, за­лишки мінеральних добрив, які часто є отруйними, зводять будинки на бе­регах річок, озер, морів.

Без продуктів хімічної промисловос­ті сучасній людині не обійтись, так, як не можна обійтися без електри­ки. Така ж ситуація і з продуктами хімічної промисловості. Треба про­тестувати не проти хімічних вироб­ництв, а проти їх низької виробничої культури. Тому для розвитку хімічної науки,потрібні висококваліфіковані професіонали-хіміки. Першу хіміч­ну освіту ви отримаєте в школі. Свої перші кроки в дивовижний та чудо­вий світ хімії ви зробите на уроках та заняттях гуртка.

IV.      Домашнє завдання

Дати порівняльну характеристику властивостям:

а)    срібла та алюмінію;

б)    олії та гасу;

в)    жиру та оцту;

г)    пластмаси та металу — заліза.

Творче завдання

Написати казку про властивості води в різних її агрегатних станах.

V.   Підсумки уроку

Бесіда

 1. Про що ви дізналися на уроці?
 2. Що вивчає хімія?
 3. Які речовини використовуються
  в побуті?
 4. Значення хімії для життя людини.
 5. Як впливає хімія на екологію?

Чи зацікавила вас хімія як навчаль­ний предмет? Про що ви хотіли б ді­знатися на наступних уроках?

 

 

Бесіда

Коментар вчителя

Слово вчителя

Проблемне питання, його обговорення

Запис на дошці і в зошитах Бесіда

Проблемне питання

Колективна робота

Проблемне питоння

Виконання завдання практичного

Проблемна ситуація

Робота з довідковою літературою

Практичне завдання

 

 

 

Демонстрація досліду

 

 

 

Коментар вчителя

 

 

 

Питання класу

Демонстрація досліду

 

 

 

 

 

 

Пояснення досліду

Коментар вчителя

 

 

 

 

 

Робота з виставкою речовин

 

 

 

 

 

Рольова гра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання класу

 

 

 

Коментар вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальне опитування

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz