П`ятниця
16.04.2021
20:39
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
Контрольні роботи »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Тематична контрольна робота з хімії №1

 для 8 класу на тему: «Рішення задач за хімічними формулами»

1 варіант

1 рівень

1. Укажіть символ, яким позначається кількість речовини:

А)М        в) V

Б) n         г) ρ

2. Укажіть значення молярного об’єму за н. у.:

А) 24,2 л/моль           В) 22,4 л/моль

Б) 2,24 л/моль            Г) 29 л/моль

3. Молярна маса купруму:

 А) 64             В) 32

Б) 29               Г) 128

4. В чому вимірюється кількість речовини:

А) г/моль           В) моль

Б) л/моль            Г)  л

5. Як позначається маса:

А)М        в) N

Б) m         г) NA

6. Загальна кількість атомів у молекулі Fe(NO3)3 становить:

А)5        в) 7

Б) 3         г) 13

7. Запишіть формулу для визначення молярного об’єму.

2 рівень

9. Який об’єм займе за нормальних умов 0, 25 моль водню?

10. Обчислити масу СО2 кількістю речовини 1, 25 моль.

3 рівень

11. Обчислити відносну густину СО за воднем.

4 рівень

12. Визначити число молекул, що міститься у хлорі(Сl2) об’ємом 4, 48л за н.у.

 

Тематична контрольна робота з хімії №1

для 8 класу на тему: «Рішення задач за хімічними формулами»

2 варіант

1 рівень

1. Укажіть символ, яким позначається молярна маса:

А)М        в) V

Б) n         г) ρ

2. Укажіть значення молярної маси повітря:

А) 31       В) 39           

Б) 21        Г)29          

3. Молярна маса алюмінію:

 А) 64             В) 32

Б) 27               Г) 128

4. В чому вимірюється молярний об’єм:

А) г/моль           В) моль

Б) л/моль            Г)  л

5. Як позначається кількість молекул:

А)М        в) N

Б) n         г) NA

6. Загальна кількість атомів у молекулі Ca (PO3)2 становить:

А)3        в) 8

Б) 9         г) 5

7. Запишіть формулу для визначення молярної маси.

2 рівень

9. Який об’єм займе за нормальних умов 0, 75 моль водню?

10. Обчислити масу Н2S кількістю речовини 0, 25 моль.

3 рівень

11. Обчислити відносну густину СО2 за повітрям.

4 рівень

12. Визначити число молекул, що міститься у азоті(N2) об’ємом 5,6л за н.у.

 

Тематична контрольна робота з хімії №1

 для 8 класу на тему: «Рішення задач за хімічними формулами»

3 варіант

1 рівень

1. Укажіть символ, яким позначається обєм:

А)М        в) V

Б) n         г) ρ

2. Укажіть значення сталої Авогадро:

А) 6, 02 · 10 32           В) 6, 02 · 10 22           

Б) 6, 02  ·  10 23        Г) 6, 02 · 10 24          

3. Молярна маса сірки:

 А) 64             В) 32

Б) 29               Г) 128

4. В чому вимірюється молярна маса:

А) г/моль           В) моль

Б) л/моль            Г)  л

5. Як позначається кількість число Авогадро:

А)М        в) N

Б) n         г) NA

6. Загальна кількість атомів у молекулі Аl PO4 становить:

А)3        в) 8

Б)6         г) 5

7. Запишіть формулу для визначення відносної густини.

2 рівень

9. Який об’єм займе за нормальних умов 0, 5 моль водню?

10. Обчислити масу SO2 кількістю речовини 0, 75 моль.

3 рівень

11. Обчислити відносну густину СО2 за киснем.

4 рівень

12. Визначити число молекул, що міститься у кисні(О2) об’ємом 2, 24л за н.у.

 

Тематична контрольна робота по хімії для 8 класу № 2

1 варіант

1 рівень

1. Що таке оксиди?

2.Що таке солі?

3.З перерахованих речовин випишіть окремо лише основи, в один стовпчик розчинні в другий нерозчинні( користуйтеся таблицею розчинності): NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

2 рівень

4. Дайте назву речовинам:

NaOH           CuO                CO2

Ca(OH)2            HCl                AlPO4

Fe(OH)3            ZnO               H2SO4

3  рівень

5. Запишіть формули речовин, знаючи їх назви:

Калій (І)оксид

Магній (ІІ) оксид

Нітратна кислота

Карбонатна кислота

Купрум (І) гідрооксид

Хром (ІІІ) гідрооксид

Натрію сульфат

Алюмінію фосфат

4 рівень

6. Що таке індикатори, які індикатори ви знаєте?

 

            Тематична контрольна робота по хімії для 8 класу № 2

2 варіант

1 рівень

1. Що таке кислоти?

2.Що таке основи?

3.З перерахованих речовин випишіть окремо лише оксиди, в один стовпчик кислотні в другий основні: NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

2 рівень

4. Дайте назву речовинам:

Fe(OH)2          SO3               N2O5

Mg(OH)2          H3PO4            K2SO4

KOH                  СО                 HNO3

3  рівень

5. Запишіть формули речовин, знаючи їх назви:

Натрій (І)оксид

Купрум (ІІ) оксид

Сульфатна кислота

Ортофосфатна кислота

Цинк (ІІ) гідрооксид

Алюміній(ІІІ) гідрооксид

Натрію карбонат

Алюмінію нітрат

4 рівень

6. Що таке індикатори, які індикатори ви знаєте?

Тематическая контрольная работа по химии для 8 класса № 2

1 вариант

1 уровень

1. Что такое оксиды?

2. Что такое соли?

3.С перечисленных веществ выпишите отдельно только основания, в первый столбик растворимые, во второй нерастворимые( пользуйтесь таблицей растворимости): NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

2 уровень

4. Дайте название веществам:

NaOH           CuO                CO2

Ca(OH)2            HCl                AlPO4

Fe(OH)3            ZnO               H2SO4

3  уровень

5. Запишите формулы веществ, зная их названия:

 Калий (І)оксид

Магний (ІІ) оксид

Нитратная кислота

Карбонатная  кислота

Купрум (І) гидрооксид

Хром (ІІІ) гидрооксид

Натрия сульфат

Алюминия фосфат

4 уровень

6. Что такое индикаторы, какие индикаторы вы знаете?

 

            Тематическая контрольная работа по химии для 8 класса № 2

1 вариант

1 уровень     

1. Что такое кислоты?

2. Что такое основания?

3.С перечисленных веществ выпишите отдельно только оксиды, в первый столбик кислотные, во второй основные: NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

2 уровень

4. Дайте название веществам:

Fe(OH)2          SO3               N2O5

Mg(OH)2          H3PO4            K2SO4

KOH                  СО                 HNO3

3 уровень

5. Запишите формулы веществ, зная их названия:

Натрий (І)оксид

Купрум (ІІ) оксид

Сульфатная кислота

Ортофосфатная кислота

Цинк (ІІ) гидрооксид

Алюминий(ІІІ) гидрооксид

Натрия карбонат

Алюминия нитрат

4 уровень

6. Что такое индикаторы, какие индикаторы вы знаете?

Тематична контрольна робота по хімії для 8 класу № 3

1 варіант

 

1 рівень

1. Що таке кислоти.

2. Виберіть з перерахованих речовин лише оксиди.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

3. Випишіть перерахованих речовин лише оксигеновмісні кислоти і дайте їм назви.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

4. Випишіть лише двохосновні кислоти

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

5. В який колір забарвлюється лакмусовий папір в кислотах?

2 рівень

6. Допишіть і урівняйте рівняння реакцій, вкажіть тип кожної реакції:

Na2O + H2O →

SO3 + Na OH →

Cu + HCl →

Mg(OH)2 + H2SO4

ZnO + Na OH →

BaCl2 +  H2SO4

3 рівень

7. Здійсніть ряд перетворень:

S → SO3 → H2SO4 →  Na2SO4

4 рівень

8. Знайдіть кількість речовини водню, який утворився при взаємодії 2,5 моль натрію з сульфатною кислотою.

 

                Тематична контрольна робота по хімії для 8 класу № 3

2 варіант

 

1 рівень

1. Що таке оксиди.

2. Виберіть з перерахованих речовин лише кислоти.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

3. Випишіть перерахованих речовин лише безоксигенові кислоти і дайте їм назви.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

4. Випишіть лише одноосновні кислоти

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

5. В який колір забарвлюється метилоранж в кислотах?

2 рівень

6. Допишіть і урівняйте рівняння реакцій, вкажіть тип кожної реакції:

SO3 + H2O →

Na2O + HCl  →

CuO + HCl →

CO2 + H2SO4

ZnO + SO3  →

SO3  +  Cu(OH)2

3 рівень

7. Здійсніть ряд перетворень:

Na → Na2O → NaOH →  Na2SO4

4 рівень

8. Знайдіть кількість речовини водню, який утворився при взаємодії 1,5 моль магнію з сульфатною кислотою.

 

 

 

Тематическая контрольная работа по химии для 8 класса3

1 вариант

 

1 уровень

1. Что такое кислоты.

2. Выберите с перечисленных веществ только оксиды.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

3. Выберите с перечисленных веществ только кислородсодержащие кислоты и дайте им названия.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

4. Выпишите только двохосновные кислоты

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

5. В какой цвет окраситься  лакмусовая бумага в кислотах?

2 уровень

6. Допишите и уровняйте уравнения реакций, укажите тип каждой реакции:

Na2O + H2O →

SO3 + Na OH →

Cu + HCl →

Mg(OH)2 + H2SO4

ZnO + Na OH →

BaCl2 +  H2SO4

3  уровень

7. Совершите ряд превращений:

S → SO3 → H2SO4 →  Na2SO4

4  уровень

8. Найдите количество вещества водорода, который образуется при взаимодействии  2,5 моль натрия с сульфатной кислотой.

                Тематическая контрольная работа по химии для 8 класса3

2 вариант

 

1  уровень

1. . Что такое оксиды.

2. Выберите с перечисленных веществ только кислоты.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

3. Выберите с перечисленных веществ только безкислородные кислоты и дайте им названия.

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

4.  Выпишите только одноосновные кислоты

NaOH, HCl, Ca(OH)2, CuO, H3PO4, H2S, ZnO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, K2SO4, CuCO3, CO2,Mg(OH)2, AlPO4, SO3, Na2O, KOH, H2SiO3, HNO3.

5. В какой цвет окраситься  метилоранж  бумага в кислотах?

2 уровень

6. Допишите и уровняйте уравнения реакций, укажите тип каждой реакции:

SO3 + H2O →

Na2O + HCl  →

CuO + HCl →

CO2 + H2SO4

ZnO + SO3  →

SO3  +  Cu(OH)2

3 уровень

7. Совершите ряд превращений:

Na → Na2O → NaOH →  Na2SO4

4 уровень

8.  Найдите количество вещества водорода, который образуется при взаимодействии  1,5 моль магния с сульфатной кислотой.

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz